Harmanlama silosu nedir?

Harmanlama siloları yerçekimi harmanlayıcılardır. Harmanlama silosu yerinde diğer bir yaygın tanımı homojenleştirme siloları dır. Silolar toplu halde üretildiğinde sıklıkla farklı kalitelerde yatay katmanların oluşturulduğu gözlemlenir. Ürün karakteristiğine ve akış özelliklerine bağlı olarak daha yüksek bir homojenlik derecesi elde etmek için farklı harmanlayıcılar kullanılır.

Boru harmanlayıcılı harmanlama silosu

Silonun dış duvarında düzenlenmiş olan borular farklı anma çaplarına sahiptir. Özel yapım ürün girişlerinden dolayı ürün gerek karıştırma borusunun içine gerekse dışına akarken ön karıştırılmış olur. Farklı boru çapları ve uzunlukları borularda farklı hızlara ve akış profillerine neden olur. Bu daha homojen bir ürün sağlar.

Merkezi harmanlayıcı borulu harmanlama silosu

Ürün farklı seviyelerden konsantrik olarak sürülür ve silonun ortasında konumlu merkezi bir boru vasıtasıyla karıştırma haznesine beslenir. Özel yapım malzeme alım bölgeleri sayesinde ürün farklı bölgelerden içeri akarken zaten ön karıştırılmış olur. Sonuçta ürünün çapraz karışımı harmanlamanın etkinliği üzerinde belirgin ve böylece takviye edici bir etkiye sahip olur. Dahası, ürün konsantrik olarak harmanlama borusuna yönlendirilir. Bu mümkün olan en yüksek düzeyde asimetrik akış bölgelerinin oluşmasını engeller.

Konik harmanlayıcılı harmanlama silosu

Silo koniğine entegre yerleştirilmiş olan bir harmanlama fitingi ürünün düzgün dağıtılmasını sağlar. Ürün farklı akış bölgelerinde karıştırılır ve harmanlama silosunun çıkışına yönlendirilir. Harmanlayıcının konik şekli sayesinde ürün yukarıdan aşağıya artan bir hızda akar. Farklı akış hızlarından dolayı ürünün farklı kalış süreleri oluşur. Bu harmanlama etkisini arttırır. Harmanlayıcı dökme ürünlerin gerek sürekli gerekse aralıklı harmanlanması için uygundur. Böylece mevcut silolar hızlı ve kolay bir şekilde sonradan iyileştirilebilir.

Vida karıştırıcılı harmanlama silosu

Yoğun karıştırma silonun alt kısmında gerçekleşir. Ürün merkezi dikey bir karıştırma vidası ile sürekli koniden alınır ve karıştırma borusunun içinde silonun çatısına doğru yukarıya taşınır. Harmanlanmış olan malzeme bunu konteynırın tüm genişliğinde ince katmanlar halinde dağıtan bir ejektör tarafından alınır. Silo harmanlama işleminden bağımsız olarak herhangi bir zamanda doldurulabilir veya boşaltılabilir. Karıştırma vidası silo çatısının ortasında konumlu olan bir dişli motor tarafından tahrik edilir.

Hangi dökme ürünler harmanlama silosu için uygundur?

Genel olarak söylenebilecek olan harmanlama silolarının tüm serbest akan ve tozsu dökme ürünler ile granüller için uygun olduğudur.

Harmanlama silolarının avantajları

Geniş dökme ürün yelpazesini kapsamaları çin harmanlama silolarımız alüminyum ve paslanmaz çelik modeller olarak mevcuttur. Dökme ürünlerin hızlı ve ekonomik karıştırılmasını güvenceye almak için gerekli karıştırma düzeyini (homojenlik) ve gerekli olan süreyi kıyaslıyoruz. Doğru işletim modunu (sürekli veya aralıklı) seçerek ve bir dökme malzeme analizi gerçekleştirip ürünün özelliklerini inceleyerek sizin için en ekonomik harmanlama silosu çözümünü belirliyoruz.