Farklı silo tiplerine genel bakış

Bu sayfa farklı silo tiplerine genel bakış sunmaktadır. Neredeyse tüm standart silolarımız aksesuarların ve bileşenlerin entegre edilmesiyle müteakip silo tiplerine dönüştürülebilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.

Patlama korumalı silolar

Dökme ürün sanayindeki pek çok ürün potansiyel olarak patlayıcıdır. Tehlikeli ve yanabilir malzemelerin depolanması ve tedariki için patlama korumalı silolar sunuyoruz. Patlama korumalı siloların ve tankların ilgili tasarımı ve ebatlandırılması geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur. Patlama korumanın başlıca hedefi tehlikeli bir patlayıcı atmosferin oluşmasını engellemek ve bir patlamanın sonuçlarını güvenli bir seviye ile sınırlamaktır.

Büyük silolar

Tesislerimizden ziyade yerinde üretilen standart alüminyum veya paslanmaz çelik silolar büyük silolar olarak adlandırılır.

İç mekan siloları

İç mekan siloları özellikle binalarda ve tesisatlarda kullanılır. Bunlar bir çelik alt yapının ve kaidenin üzerine yerleştirilecek olan destek dirsekleri kullanılarak imal edilir. Kaideli tasarım için temel olarak silonun ağırlığını taşıyabilecek olan beton bir zemine ihtiyacımız var. Bu durumda çapalama yapıştırıcı çapa ile gerçekleştirilir. Silo ebatları konusunda karar verirken kullanılacak olan erişim yollarının yükseklikleri ve genişlikleri ve bina yükseklikleri hesaba katılmak zorundadır.

Bölmeli silolar, Çok bölmeli silolar

Bölmeli ve çok bölmeli silolar özellikle büyük ürün çeşitliliği, partilerin ayrılması ve küçük partiler için uygundur. Bölmeli ve çok bölmeli silolar özellikle sınırla yer koşullarında fevkalade kullanışlıdır.

İnşaat siloları (şantiyede montaj)

Giderek artan depolama kapasiteleri talebi P+W Metallbau’un siloları Rusya, İran, Suudi Arabistan, Türkiye, Yunanistan vs. Gibi başka ülkelerde kurmasına neden olmuştur. Bu inşaat silosu diye adlandırılanlar müşterilerimize alüminyum ve paslanmaz çelik depolama ve harmanlama silolarını dünyanın her yerinde kalifiye personel ile neredeyse tüm ilgili alanlarda uygun maliyetle kurma imkanı tanımaktadır. Bu prefabrik bölmeler kullanılarak gerçekleştirilen bir modüler montaj işlemi olarak mümkün kılınmaktadır. Bu işlemi optimize etmek için Meckenbeuren’de ilaveten gelişmiş bilgisayar destekli üretim teknolojisine yatırım yaptık.

Takma silolar, birbirine/iç-içe geçebilir silolar

Nakliye masraflarını asgariye indirmek için takma silo ve birbirine/iç-içe geçebilir silo olarak ta tanımlanan siloları imal ediyoruz. Özellikle birden fazla benzer silo durumunda nakliye masrafları kayda değer bir şekilde düşürülebilmektedir.

Yükleme siloları, tartma siloları

Özellikle kamyonlara veya gemilere dökme ürün yüklemek için çelik al yapıların veya beton yapıların üzerine kurulan alüminyum ve paslanmaz çelik yükleme siloları imal ediyoruz. Silo standı genişli ve yüksekliği ilgili uygulamaya özel olarak hazırlanır. Boşaltılan miktar boşaltma işlemini kesintiye uğratmadan P+W tartma sistemi ile ölçülebilir. Lojistik tesislerinde tartım silolarının tartma hassasiyeti toplam sistem ağırlığının yaklaşık yüzde biri kadardır.